Smeštaj sa vaučerom Zlatibor


Peti vašar starih zanata i zanimanja biće održan u Muzeju na otvorenom "Staro selo" u Sirogojnu 27. septembra 2015. godine u sklopu programa Dani evropske baštine.

Peti vašar starih zanata i zanimanja biće održan u Muzeju na otvorenom "Staro selo" u Sirogojnu 27. septembra 2015. godine u sklopu programa Dani evropske baštine.

Vašar starih zanata i zanimanja je prezentacija tradicionalnih tehnika i veština izrade zanatskih proizvoda sačuvanih do danas u užičkom kraju. Kao i prethodnih godina posetioci će moći od zanatlija da saznaju o zanatskim tehnikama kao i da aktivno učestvuju u izradi pojedinih predmeta. Kroz prateće programe predstavljaju se i upotrebne vrednosti zanatskih proizvoda kao i pripremanje i degustacija tradicionalnih jela užičkog kraja.
Izvor: Muzej na otvorenom "Staro selo" Sirogojno