Smeštaj sa vaučerom Zlatibor


Obaveštenje za sve kategorisane stanodavce da je u toku prijava ugostitelja za ralizaciju šeme dodele vaučera za odmor u Srbiji u 2016.godini.

Obaveštenje za sve kategorisane stanodavce da je u toku prijava ugostitelja za ralizaciju šeme dodele vaučera za odmor u Srbiji u 2016.godini.   Sve informacije za prijavu možete da dobijete na sajtu Ministarstva za turizam OVDE.

Zašto se treba uključiti u program Ministarstva turizma za dodelu vaučera?

Da biste Vaše smeštajne kapacitete ispunili i van sezone, a da Vam prihodi od izdavanja apartmana, soba, vila i kuća za odmor bili mnogo veći, neophodno je da se uključite u program za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera. Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse, odnosno drugih
dažbina. Na ovaj poziv mogu se prijaviti ugostitelji sa teritorije Republike Srbije, izuzev ugostitelja koji pružaju usluge smeštaja na teritoriji grada Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca (izuzeće se ne odnosi na zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije u skladu sa Zakonom o turizmu, a koje se nalaze nateritoriji ovih gradova).

Ukoliko želite da Vaši smeštajni kapaciteti budu vidljivi i reklamirani na kvalitetan i odličan način, to možete uraditi preko portala VAUČERISRBIA.COM